โปรดระวัง  หมดระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ โปรดล็อคอินอีกครั้ง เข้าระบบ

ตารางการใช้ห้อง
  1213
  1214
  1223
  1225
  1321
  1322
  1323
  14501
  14502
  14503
  14504
  14505
  14506
  14601
  14603
  14604
  14605
  14606
  14705
  14706
  15601
  15602
  17302
  17304
  17305
  17405
  17406
  18/2401
  18/3306
  18/4108
  18/6101
  18/6102
  20101
  20102
  24401
  24402
  25101
  25201
  25301
  26101
  28101
  436
  8/2105
  914
  964
  ED206
  ED207
  ED208
  ED209
  ED211
  ED212
  ED213
  ED301
  ED302
  ED303
  ED305
  ED306
  ED307
  ED402
  ED403
  ED405
  ED406
  IT207
  สนามตะกร้อ
  สนามฟุตซอล
  สนามมวย
  โรงยิม1
  โรงยิม2
  
ปี  ภาคการศึกษา  
 
วัน
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
พัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [สอบถามการใช้งานโทรภายใน 2831]