โปรดระวัง  หมดระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ โปรดล็อคอินอีกครั้ง เข้าระบบ

ตารางการใช้ห้อง
  14501
  14502
  14503
  14601
  14603
  14604
  14605
  15102
  15403
  15404
  15405
  15501
  15502
  15503
  15602
  15603
  15701
  15702
  15703
  15704
  17202
  18/2202
  18/3104
  18/3204
  18/3205
  18/4105
  18/4107
  18/4201
  19302
  19403
  19703
  20101
  211
  222
  231
  232
  233
  234
  237
  24202
  24304
  24305
  24307
  24308
  24309
  8/1208
  8/1303
  8/1305
  8/1306
  8/2201
  8/2202
  8/2203
  8/2205
  8/2206
  914
  934
  943
  944
  945
  961
  963
  LC102
ปี  ภาคการศึกษา  
 
วัน
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
พัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [สอบถามการใช้งานโทรภายใน 2831]