โปรดระวัง  หมดระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ โปรดล็อคอินอีกครั้ง เข้าระบบ

ตารางการใช้ห้อง
  14501
  14504
  14506
  14601
  14604
  15102
  15501
  15502
  15503
  15602
  15603
  15701
  15702
  15801
  16305
  16405
  17202
  18/2103
  18/2105
  18/2106
  18/2202
  18/2203
  18/2304
  18/2402
  18/2403
  18/2405
  18/3104
  18/3202
  18/3203
  18/3204
  18/3205
  18/4104
  18/4105
  18/4108
  18/4201
  18/4206
  18/5202
  18/5204
  211
  222
  231
  232
  233
  234
  237
  24202
  24301
  24304
  24305
  24307
  24308
  24309
  8/1301
  8/1302
  8/1305
  8/1306
  8/1311
  8/2101
  8/2102
  8/2105
  8/2202
  8/2203
  8/2206
  914
  923
  934
  935
  943
  944
  945
  963
  LC102
ปี  ภาคการศึกษา  
 
วัน
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
พัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [สอบถามการใช้งานโทรภายใน 2831]